تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 94-93

 

انتخاب واحد اينترنتي:

 

10 شهريورماه 93: ورودي 90 و ماقبل

 

11 شهريورماه 93: ورودي 91 و ماقبل 

 

12 شهريورماه 93: ورودي 92 و ماقبل 

 

13 لغايت 15 شهریور ماه 93  كليه ورودي ها

 

شروع كلاس ها :  22 شهريورماه 93

>>توضیحات بیشتر


دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه صندوق رفاه اعضای هیات علمی خانه فرهنگ سیستم آموزش الکترونیکی اخبار و رویدادها پرسمان دانشجویی پست الکترونیک ارتباط با ما