تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 94-93

شروع كلاس ها :  22 شهريورماه 93

حذف و اضافه اينترنتي: 29 لغايت 30 شهريورماه 93

تحويل برگ تأييديه انتخاب واحد توسط دانشجو: حداكثر تا 10 مهرماه 93

حذف تك درس: 25 لغايت 26 آذرماه 93

>>توضیحات بیشتر


دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال حراست مرکز مشاوره سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه صندوق رفاه اعضای هیات علمی خانه فرهنگ سیستم آموزش الکترونیکی اخبار و رویدادها پرسمان دانشجویی پست الکترونیک ارتباط با ما